Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Tomáš Garrigue Masaryk

Nemodli se, ale jednej!

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.

Demokracie pravá spočívá v mravnosti.

Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.

Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.

Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.

Mravnost je poměr člověka k člověku.

Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.

Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.

Pravda vítězí, ale dá to fušku.

Práce je to, co nikdo nechce dělat.Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu alespoň spravedliví.

Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji.

Kritika není negace.

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín - 14. září 1937 Lány) byl pedagog, politik a filozof. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa.

Citáty navigace

Yin.cz