Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Pythagoras ze Samu

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.

Nejkratší odpovědi Ano nebo Ne vyžadují nejdelšího rozmýšlení.

Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení.

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.

Snažte se ovládat čtyři věci: žaludek, spánek, sex a prchlivost.

Pythagoras ze Samu (okolo 570 př. n. l. ostrov Samos - po 510 př. n. l. Krotón v jižní Itálii) byl legendární řecký filosof, matematik a astronom. Byl také veřejně činný, ale údaje o něm se často rozcházejí. Z jeho díla (pokud nějaké napsal) se nic nezachovalo, založil však velmi významnou školu a výklady i legendy jeho následovníků překryly jeho původní myšlenky, takže se velmi obtížně rekonstruují. Pythagorejská tradice měla velký vliv na Platóna, byla živá v novoplatónismu, v renesanci a v různých podobách žije i dnes.

Citáty navigace

Yin.cz