Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Zenon z Kritia

Život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě.

Přítel je druhé já.

Zénón z Kitia (asi 333 př. n. l. - 262 př. n. l.) byl vlivný řecký filosof helénistické doby, zakladatel stoicismu. Z jeho díla se zachovaly jen zlomky u jiných autorů a také o jeho životě víme jen anekdotické příběhy. Zato jeho filosofie sebeovládání měla nesmírný vliv v celé pozdní antice, zejména v Římě a v raném křesťanství. Také v novověku se ke stoicismu hlásilo mnoho významných lidí.

Citáty navigace

Yin.cz