Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - William Shakespeare

Starý člověk je podruhé dítětem.

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele.

Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.

Čas ubíhá různě, podle toho s kým.

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.

Nic není samo o sobě ani dobré ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme.

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých.

Krátkost je duše vtipu.

William Shakespeare (pokřtěn 26. dubna 1564 - 23. dubna 1616) byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka. Dochovalo se 39 jeho divadelních her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších děl.

Citáty navigace

Yin.cz