Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Talmud

Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí.
Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat.
Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem.

Hanba je člověku, když se mu dává rada, aby v pracovitosti napodoboval mravence, dvakrát mu však hanba, když rady té neuposlechne.

Nejlépe poznáme charakter člověka v peněžních záležitostech, při pití a v hněvu.

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.

Citáty navigace

Yin.cz