Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Synesios

Hlava lysá je dozrálé ovoce rozumu.

Synesios z Kyrenaiky (přibližně 370 - před 415, nejspíše 413) byl řecký novoplatónský filozof, básník a rétor, žák slavné Hypatie z Alexandrie. V letech 399 - 402 působil jako zástupce Kyrenaiky na dvoře císaře Arcadia v Konstantinopoli. Z této doby pochází jeho řeč O království, kterou před císařem přednesl a v níž vyložil, čím se liší dobrý vládce od tyrana a poukázal na hrozící důsledky nesprávné císařské politiky. Na konci prvního desetiletí 5. století přijal křesťanství a stal se biskupem v Ptolemaidě.

Citáty navigace

Yin.cz