Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Stefan Zweig

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce.

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy.

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat.

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného, ale i soucit druhých.

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.

Mudrc se nemá přít se zběsilcem.

Revoluce nikdy nenáleží prvnímu, který jí začne, nýbrž vždy až poslednímu, který jí dokončil.

Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.

Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším střevícem.

Králové nemilují lidi, kteří je spatřili v jejich slabé chvíli, a despotické povahy nemilují rádce, kteří si třeba v jediném případě počínali chytřeji než ony samy.

Žádná neřest a žádná brutalita nezpůsobila tolik krveprolití jako lidská zbabělost.

Šťastný člověk nevnímá čas.

Cenzura je odevždy rodnou sestrou každé diktatury.

Národ nesnáší nic s takovou nevolí jako poplatek, který mu uloží cizí moc.

Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.

Myšlení ještě žádnému šéfovi neuškodilo.

Každá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha.

Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.

Iluze není možné setřást tak lehce jako rtuť teploměru.

Stefan Zweig (28. listopadu 1881 - 23. února 1942) byl rakouský prozaik, esejista, básník a překladatel.

Citáty navigace

Yin.cz