Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Sofoklés

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.

Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.

Ne moudrost, hloupost je umíněná.

Děti jsou kotvy, které drží matčin život.

Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.

Co nevím přesně, nerad říkám nazdařbůh.

Jediné slovo stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.

Rychlý soud má vratký krok.

Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.

Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.

Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá.

Pravda je vždycky nejsilnější argument.

Mám v nenávisti rozdvojené povahy, které krásně hovoří a podle jednají.

Kdo se nehrozí činu, slov se nelekne.

Sofoklés (497/496 př. n. l. - 406/405 př. n. l.) byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik.

Citáty navigace

Yin.cz