Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Sigmund Freud

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.

Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.

Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání.

Každý z nás v životě alespoň jednou onanoval. Kdo tvrdí že ne, onanuje dosud.

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.

Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.

Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními.

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?

Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách.

Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.

Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.

Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.

Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.

Sigmund Freud (6. května 1856 - 23. září 1939) byl rakouský lékař a psychiatr židovského původu. Proslul především jako zakladatel psychoanalýzy.

Citáty navigace

Yin.cz