Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Reinhard K. Sprenger

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat.

Klíč vyhovuje, když odemkne zámek.

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici.

Manažeři! Nedělejte nic, co může pracovník udělat sám.

Úkolem managementu je ostatní při práci vyrušovat.

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči.

Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechává žádné stopy.

Možná nemůžete určovat směr větru, ale můžete nastavovat plachty.

Jací jste vy, taková je i vaše firma.

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.

Trpět je snadnější než jednat.

Nikdo nemůže předpovědět, do jaké výšky můžeš vzlétnout, dokud jsi nerozepjal svá křídla.

Vedení je vztah.

Svoboda znamená být nucen rozhodnout se.

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte.

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí.

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko.

Reinhard K. Sprenger (narozen 11.června 1953) je německý autor literatury managementu. Je považován za jednoho z předních odborníků v této oblasti.

Citáty navigace

Yin.cz