Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Publius Cornelius Tacitus

Chyby budou, dokud budou lidé.

Pravda sílí neunáhleným zkoumáním, nepravda chvatem a nejistotou.

V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

Staré velebíme, o nové nedbáme.

Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit co chceš a mluvit co cítíš.

Toto je největší nespravedlnost ve válce: úspěch si přivlastňují všichni, nezdar přičítají jednomu.

Čestná smrt je lepší než potupný život.

Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.

Kdo se hněvá na kritiku, připouští její oprávněnost.

Zrádci jsou v nenávisti i u těch, kterým dávají přednost.

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc.

Nejhorší druh nepřátel jsou pochlebovači.

V době nepokojů a rozbrojů jsou nejsilnější ti nejhorší; mír a klid vyžadují dobré způsoby.

Často se více proviňujeme, když se zavděčujeme, než když urážíme.

Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá obvykle nejprudší.

Nic nevědět, to je nejšťastnější život.

Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. - Nikdy nikdo nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem.

Dobré mravy zde znamenají více než dobré zákony jinde.

Přísnost je nebezpečná, povolnost špatná - ať už se vojáku nepovolí nic nebo všechno, stát je v nebezpečí.

Luza nezná v ničem míru, hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat.

Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. - 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl významný římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.

Citáty navigace

Yin.cz