Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Ptahhotep

I když všecko, oč tě někdo prosí, se nemůže stát, úlevou srdci je dobré vyslechnutí.

Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svoji práci, aby jeho záležitosti neutrpěly.

Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel - ať už jsi v jakémkoli postavení - chraň se tam sblížit s ženami!

Odhoď starosti, jako kormidelník, když přistane k zemi.

Nebuď pyšný na své vědění, raď se s nevědomým jako se vzdělaným, neboť umění žít je nesnadné. Někdy ti může dát dobrou radu i otrokyně, jež slouží u tvého mlynáře.

Chraň se mluvit, když ti naslouchá znalec.

Kdo dobře poslouchá, dobře mluví.

Dobrý výrok je skrytější než drahokam, avšak nalezneš ho i u otrokyň drtících obilí.

Ptahhotep byl vezír v době vlády faraona Džedkarea Isesiho, předposledního panovníka 5. dynastie v Egyptě kolem roku 2350 př. n. l. Je autorem jedné z nejproslulejších Knih moudrých rad do života, tj. jednoho z mravních egyptských naučení. Byl pokládán za prototyp dokonalého úředníka a mudrce, také proto se prý dožil ideálního věku, za který Egypťané považovali 110 let.

Citáty navigace

Yin.cz