Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Plútarchos

Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.

Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější.

Kdo bydlí u chromého, naučí se kulhat.

Mlčky a beze slova se ve společnosti nacpat je vlastní pouze vepřům.

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit.

Když kdosi říkal, že Sparta je v pořádku proto, že králové umějí poroučet, Theopompos ho opravil: "Kdepak, protože občané umějí poslouchat."

Odpočinek je koření práce.

Plútarchos (asi 46, Chaironeia - asi 127, tamtéž) byl významný řecký spisovatel, historik a filozof, autor historických a moralistických děl.

Citáty navigace

Yin.cz