Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Phaedrus

Chudák, který napodobuje boháče, se zničí.

Hloupé je neumět se udržet a dávat rady jiným.

Spojenectví s mocným není nikdy ušetřeno závisti.

Příležitost má vlasy jen vpředu. Na temeni je holá. Potkáš-li ji, hned ji uchop, jednou-li ti utekla, ani Jupiter sám ji nepřivede zpátky.

Spojenectví mocných nikdy není upřímné.

Učený člověk má své bohatství vždy v sobě.

Úspěch ničemů láká mnohé.

Běžné je označení přátelé, ale věrnost je vzácná.

Je pro mne chválou, že ty a tobě podobní opisují má slova do svých knih.

Citáty navigace

Yin.cz