Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Norbert Wiener

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů.

Bez výjimky každá informace dochází k nám nějak zdeformovaná a zubožená.

Člověk stále ovládá přírodu, což se na tak malé planetě jakou je naše Země, může nakonec projevit naopak větší závislostí člověka na přírodě.

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď?

Lidé, kteří dnes ovládají vědu, skutečně ani sami nepředvídají všechny důsledky toho, co se děje.

Dobrý organizátor může dosáhnout mnohem více vhodným výběrem lidí než neustálými příkazy.

Každé absolutní vítězství je ihned následováno "soumrakem bohů", ve kterém se samo pojetí vítězství rozplyne v okamžiku jeho dosažení.

Primitivní víra v pokrok je přesvědčením, které nesvědčí o síle, ale o povolnosti, a tudíž o slabosti.

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi.

Norbert Wiener (26. listopadu 1894 - 18. března 1964) byl americký matematik, který je považován za zakladatele kybernetiky. Toto slovo použil ve své knize Kybernetika aneb Řízení a sdělování u organismů a strojů.

Citáty navigace

Yin.cz