Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Niccoló Machiavelli

Niccoló Machiavelli byl italský renesanční politik, historik, spisovatel a filozof. Autor knihy Vladař.

Rozděl a panuj. (Divide et impera)

Člověk nemá nikdy padat na zem, jen protože věří, že ho někdo zvedne.

Vladař tedy nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící tomu, kdo vládne.

Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat nechá.

Lidé rychleji oželí ztrátu otce než ztrátu dědictví po něm.

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.

Láska a strach mohou jen těžko existovat pohromadě, ale pokud si máme vybrat, je mnohem bezpečnější být obávaný, než milovaný.

Vladaři nikdy neměli nouzi o vhodné záminky k porušení slova.

Vladař, který se zcela spolehl na lidské sliby a nevykonal jiné přípravy, je ztracen.

Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.

Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si pohoršili.

Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí.

Povaha nadutých a špatných lidí je taková, že v dobách dobrých jsou zpupní, ve zlých pak ponížení a pokorní.

Viděl jsem houf hrobařů: tancovali držíce se za ruce a volali: "Vítán buď mor!"

Svobodě škodí moc, kterou na sebe strhne občan sám, ne moc, která je mu udělena svobodným hlasováním.

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější také.

Niccoló Machiavelli (3. května 1469 – 21. června 1527, Florencie) byl italský politik, diplomat, spisovatel, historik a vojenský teoretik. Byl současníkem Leonarda da Vinci a Michelangela Buonarroti.

Niccoló Machiavelli byl politikem, spisovatelem, historikem a filozofem, kterého v jeho době jen málokdo chápal, ale který se později stal legendou.

Citáty navigace
Niccoló Machiavelli byl renesanční osobností, která předešla svou dobu.

Yin.cz