Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Móhándás Karamčand Gándhí

Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.

Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.

Je třeba více životu dávat, než ho urychlovat.

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.

Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání mého kréda.

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.

Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.

Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.

Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.

Citáty navigace

Yin.cz