Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Martin Luther

Udržuj si krk v teple, nepřecpávej si střevo, drž se dál od Mařenky a budeš šedivět pomalu.

Žádný omyl není tak velký, aby neměl svoje posluchače.

Evangelium má pronikavé oči a vidí hluboko do srdce.

Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.

Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.

Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni. Nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.

Nepravda je jako sněhová koule: čím déle ji válí, tím je větší.

Pomlouvač má ďábla na jazyku a ten, kdo mu naslouchá, má ho v uchu, nepatrný jest rozdíl mezi nimi.

Hrad přepevný je Pán Bůh náš.

Martin Luther (10. listopadu 1483 - 18. února 1546) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.

Citáty navigace

Yin.cz