Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Konfucius

Muž se má trápit nedostatkem svých schopností, nikoliv neschopností ostatních rozeznat jeho kvality.

Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší, za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.

Konfucius (552/551 př. n. l. - 479 př. n. l.) byl čínský učenec, filozof a sociální teoretik. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin východní Asie. Konfucius spolu s dalším filozofem Lao-c' trvale ovlivnil čínskou kulturu, politiku, státní a společenské uspořádání a náboženství.

Citáty navigace

Yin.cz