Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Karl Kraus

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě.

Rodinný život je zásah do života soukromého.

Zemřel na uštknutí Aeskulapovým hadem.

Rozumím si s veřejností velmi dobře. Ona neposlouchá, co já říkám, a já zase neříkám, co by ona chtěla poslouchat.

Tanečnice mají sex v nohou, tenoři v hrdle. Proto se zklamou ženy v tenorech a muži v tanečnicích.

Bibliofil má ke knihám zhruba stejný vztah jako filatelista k zeměpisu.

Žena potřebuje zrcadlo v každé situaci, v radosti i v zoufalství.

Ďábel je optimista, jestli si myslí, že může lidi udělat horší.

Člověk není vždycky tak odolný vůči slovům, jak by si přál a jak by bylo pro život zapotřebí.

Existují spisovatelé, kteří na pouhých dvaceti stránkách dovedou vyjádřit to, na co já někdy potřebuji až dva řádky.

Nemít myšlenku a dovést ji vyjádřit - v tom se pozná novinář.

Myšlenka nepatří tomu, kdo ji vyřkl první, ale tomu, kdo ji vyjádřil nejlépe.

Na snoby není spolehnutí. Dílo, které chválí, může být i dobré.

Moc je nejsladší, když je zcela nepřiměřená. Když blbec vládne moudrému, slabý silnému, ohavná krásnému.

Válka je zprvu naděje, že se nám povede lépe, potom očekávání, že se druhému povede hůře, pak zadostiučinění, že se ani tomu druhému nevede lépe, a nakonec překvapení, že se oběma vede hůře.

Tajemství agitátora spočívá v tom, že se dělá tak hloupým, jako jsou jeho posluchači, aby si myslili, že jsou tak chytří jako on.

Originál, jehož napodobeniny jsou lepší, není original.

Špinavý svět tvrdí o těch, kteří odstraňují jeho špínu, že ji přinesli.

Na počátku nebyl plagiát.

Lež z nouze lze vždy prominout, kdo ale bez přinucení říká pravdu, nezasluhuje ohledy.

Satiry, jimž cenzor porozumí, jsou plným právem zakázány.

Karl Kraus (28. dubna 1874, Jičín - 12. června 1936, Vídeň) byl rakouský spisovatel, dramatik, básník a novinář.

Citáty navigace

Yin.cz