Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Karel Marx

Kdyby nebylo těch, kteří tvoří hodnoty, nebylo by ani co ukrást.

Nevědomost je démon a obávám se, že ještě způsobí mnoho tragédií.

Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.

Dějiny se obvykle opakují dvakrát: nejdříve jako drama a později jako komedie.

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku.

Jací jsou lidé, taková je i diskuze.

Účel, který potřebuje nesprávné prostředky, nemůže být správný účel.

Použijeme-li k dobrému cíli špatných prostředků, přestává být cíl dobrý.

Filozofové doposud svět vysvětlovali, jde však o to změnit ho.

Byrokracie miluje iracionálnost.

Pravdy neznají hranice politického zeměpisu.

Náboženství je opium lidstva.

Despotismus musí být brutální a nemůže být humánní. Brutální vztah lze udržovat jen brutalitou.

Proletáři všech zemí, spojte se!

Karel Marx (5. květen 1818 - 14. březen 1883) byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Mezi jeho nejznámější díla patří Ekonomicko-filosofické rukopisy, Komunistický manifest a nedokončený Kapitál.

Citáty navigace

Yin.cz