Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Josef Čapek

Úspěch se shání u platícího publika.

Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.

Nesvoboda není kázní, je ponížením.

Autorita neznamená pro tupé davy žádnou zjevnou nebo pochybnou mravní hodnotu, je mu jen něčím jako svatý obrázek na stěně nebo strašák v poli.

Samolibost není v podstatě než omezenost - i když jí propadne člověk třeba geniální.

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější.

Přesvědčení, které o sobě mládež má - že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé.

Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu.

Kniha života je plná vykřičníků i otazníků.

Život se nepíše, život se žije.

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí.

Život spíše zakoušíme, než poznáváme.

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby.

Úspěch se shání u platícího publika.

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku.

Nejsou špatné pravdy, jsou jen špatné zkušenosti.

Člověk si je vždycky více vědom svých individuálních útrap než své surovosti vůči druhým.

Existují lidé, od kterých se umažeš, ať dáváš sebevíc pozor.

Politika, která záměrně mate veřejné mínění, která vypočítavě staví na lidské mravní nejistotě, na nízkých pohnutkách, náladách a hnutích, není než velmi hanebnou, ne-li přímo zločinnou spekulací.

Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak či ještě k tomu je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil.

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic.

Demokracie, není-li kázní, se zbortí a rozplyne. Svoboda mezi lidmi není k tomu, aby atomizovala, nýbrž spojovala.

Malba chce býti malována, ne hotovena.

Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život.

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností.

Josef Čapek (23. března 1887 - duben 1945) byl český malíř, spisovatel, fotograf, grafik a knižní ilustrátor. Autor slova "robot".

Citáty navigace

Yin.cz