Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Jean Jacques Rousseau

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión.

Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil. Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.

Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce.

Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu.

Vládnout je mnohem nesnadnější než dobývat.

Lid, který je přesvědčen, že vládcové pracují pouze pro jeho blaho, dovoluje svou ústupností, aby si upevnili moc.

Celá dovednost těchto velkých politiků spočívá nakonec v tom, že dovedou zaslepit oči těch, které potřebují, a lidé se pak domnívají, že pracují v jejich zájmu, ale oni ve skutečnosti pracují pro sebe.

Vychovávání není nic více než navykání.

Těžké je ušlechtile přemýšlet, když přemýšlíme jen nad tím, kde vzít chleba.

Kritika je pohodlná věc, neboť na útok jedním slovem je třeba několika stran obrany.

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy.

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy.

Jean Jacques Rousseau [žán žak rusó] (28. června 1712 - 2. července 1778) byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu. Jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií.

Citáty navigace

Yin.cz