Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Immanuel Kant

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.

Všechno, co víme, pochází ze zkušenosti.

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnohem více výjimek, než pravidel.

Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.

I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.

Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.

Být vyvracen není nebezpečné, být nepochopen ano.

Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.

Fantazie je náš duch nebo náš démon.

Ženy jsou jako španělské domy: mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší uniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout.

Immanuel Kant (22. dubna 1724 - 12. února 1804) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Citáty navigace

Yin.cz