Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Honoré de Balzac

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát.

Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist?

Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit.

Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.

Když žena učiní z muže osla, namlouvá mu, že je lvem se železnou vůlí.

Bez velké vůle neexistují velké talenty.

Ideje mohou být zneškodněny zase jenom idejemi.

Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější.

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem.

Mít děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti.

City se projevují o to méně, čím jsou hlubší.

Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele.

Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.

Život dovede nejlépe ocenit voják a mnich.

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.

Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam.

Člověk dokáže vyniknout, jen pod železným tlakem nutnosti.

Láska je penězokaz, který dokáže měnit halíře na zlaté mince a zlaté mince často na halíře.

Nejobtížněji snášejí lidé šťastného člověka.

Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu.

Život má takovou cenu, jakou mu člověk přikládá.

Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování.

Některé ženy se dovedou zamilovat do velikosti právě tak lehce, jako jiné do mladosti.

Láska buď neodpouští nic, nebo odpustí všechno.

Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová.

Odpykat neznamená smazat.

Honoré de Balzac, vlastním jménem Balsa (20. května 1799, Tours - 18. srpna 1850, Paříž), byl francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele kritickorealistického románu. Balzakovým magnum opus je cyklus sedmdesáti čtyř románů pod souborným názvem Lidská komedie, napsal však také řadu románů s dobrodružnou či fantastickou tematikou (např. Šagrénová kůže).

Citáty navigace

Yin.cz