Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Homér

Nic není na světě slabšího než muž.

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími, řekni jen něco a zbytek zataj!

Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.

Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou.

V bídě se rychleji stárne.

Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.

Co hoře naplodil žaludek lidstvu! Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidem zkázu a zmar.

Homér je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Krom obou eposů se mu také připisují tzv. homérské hymny, lyrické básně na oslavu antických božstev, epigramy a další zlomky, ty jsou ale málokdy uváděny.

Citáty navigace

Yin.cz