Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Hippokratés

Život je krátký, umění dlouhé, příležitost prchavá, pokusy nejisté, posouzení nesnadné... přece však musíme léčit.

Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.

Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.

Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.

Lékařské povolání je hra, ve které hrají tři herci: pacient, lékař a nemoc.

Lidé zvyklí snášet běžné námahy, byť i slabé a staří, snáze je snášejí než-li lidé silnější a mladší, avšak nezvyklí.

Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy.

Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.

Hippokratés z Kóu (460 př. n. l. - ca 377 př. n. l.) byl nejslavnější lékař antického starověku a "otec medicíny".

Citáty navigace

Yin.cz