Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Henry David Thoreau

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete.

Vydej se s důvěrou za svými sny. Žij životem, který sis představoval.

Bohatství člověka měříme podle věcí, které může postrádat, aniž by přitom ztratil dobrou náladu.

Význam faktů nelze podceňovat, někdy z nich vyraší kvítek pravdy.

Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra.

Každý člověk je stavitelem chrámu, kterým je jeho tělo.

Nepochybuji o tom, že je osudem lidského plemene, aby při svém postupném vývoji přestal jíst zvířata.

Aby pravda mohla být uslyšena, je potřebí, aby byla vyslovena dobrotivě.

Lépe jest člověku zemříti hlady, než pozbýti nevinnosti pro chléb.

Henry David Thoreau (12. červenec 1817 - 6. května 1862) byl americký filosof, esejista, moralista a básník.

Citáty navigace

Yin.cz