Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Gustave Flaubert

Hloupost je cosi neochvějného. Kdokoli na ní zaútočil, na ní ztroskotal.

Přemíra kritiky svědčí o neporozumění.

Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic.

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví.

Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam.

Žena je docela obyčejný tvor, o němž sis udělal krásnou představu.

Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni.

Idioti jsou jako láska. Dá se o nich mluvit donekonečna.

I já jsem přeceňoval důležitost jemných mravů. Je nutno vzdát se tohoto bludu a nevyvyšovat se nad lidi z dob Periklových či Shakespearových. Byly to doby mravů velmi krutých, přesto v nich byla vytvořena díla nevýslovné krásy.

Slabá místa v knize musí být napsána lépe než všechna ostatní.

Hlupák je každý, kdo myslí jinak než my.

Idioti jsou jako láska: nikdo je neseje, sami vyrůstají.

Všední pravdy říkají jen idioti a géniové; průměrní lidé se jim vyhýbají a hledají vždy jen to originální a výstřední.

Gustave Flaubert [flobér] (12. prosinec 1821 - 8. květen 1880) byl francouzský spisovatel, představitel naturalismu.

Citáty navigace

Yin.cz