Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Fridrich Falcký

Diverti nescio (Neumím ustupovat) - heslo na praporu Fridricha Falckého v bitvě na Bílé hoře roku 1620.

Fridrich Falcký (26. srpna 1596 - 29. listopadu 1632) byl vévoda a kurfiřt falcký, vůdce Protestantské unie a král český (1619-1621). Pocházel z rodu falckých Wittelsbachů. Kvůli své pouze roční vládě je známý jako "zimní král".

Citáty navigace

Yin.cz