Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Francis Bacon

Ne přírodě poroučet, přírodě naslouchat.

Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.

Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když už by to bylo nejen možné, ale i rozumné.

Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník.

Přísnost vzbuzuje bázeň, ale hrubost nenávist.

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán.

Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.

Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.

Nic nepůsobí státu více škody, než když chytráci jsou považováni za muže moudré.

Znalost příčin je skutečná věda.

Mládí je nejen v letech, ale i v myšlenkách.

Francis Bacon, 1. vikomt St. Albans, baron z Verulamu (22. ledna 1561 - 9. dubna 1626) byl anglický filosof, vědec, historik a politik. Je považován za zakladatele empirismu a tvůrce nové vědecké metody. Ve svém životě dosáhl nejvyššího úřadu v Anglii, tj. pozice Lorda kancléře.

Citáty navigace

Yin.cz