Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Eurípidés

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.

Korunou každé ženy je láska.

Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel.

Nejmoudřejší lidé se podřizují svým vlastním příkazům.

Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.

Ve svých dětech žijeme dál.

Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo.

Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.

Eurípidés (také Euripidés či Euripides) (asi 480 př. n. l. - 406 př. n. l.) byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof.

Citáty navigace

Yin.cz