Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Eugéne Delacroix

Mlčení vždy vzbuzuje úctu. I hlupákům by propůjčilo důstojný vzhled.

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.

Žena, která je vám rovna, je největším štěstím.

Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci.

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše.

Nepracujeme, jen abychom produkovali, ale abychom dali času hodnotu.

Nemáš-li trpět, musíš být činný. Kdykoli budeš moci zničit svou nudu nebo své utrpení činností, učiň tak bez rozmyšlení.

Cožpak se milenci dívají na měsíc, když jsou u svých milenek? Naštěstí ne, leda když je začínají nudit. Mílenci spolu nepláčou, neskládají hymny na nekonečnost a málo se věnují rozjímání. Hodiny opravdu rozkošné prchají velmi rychle a jsou vyplněny jinak.

Největším triumfem spisovatelů je, když přimějí k přemýšlení ty, kteří jsou toho schopni.

Nikdy nebudeš mnohomluvný, říkáš-li přesně to, co chceš říct.

Ferdinand Victor Eugéne Delacroix [Delakrua] (26. dubna 1798 - 13. srpna 1863) byl nejvýznamnější francouzský malíř období romantismu, jedna z největších osobností světového malířství 19. století.

Citáty navigace

Yin.cz