Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Erasmus Rotterdamský

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.

Vše, co se mezi smrtelníky podniká, je plno bláznovství, vždyť to konají blázni zase jen s blázny.

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.

Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost.

Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.

Dívky se rády vdávají za správce provincií.

Člověk člověku je vlkem.

Doma jsem tam, kde mám knihovnu.

Celý svět je naší společnou vlastí.

Erasmus Desiderius Rotterdamský, vlastním jménem Gerrit Gerritszoon, (27. října 1467 - 12. července 1536) byl holandský myslitel, augustiniánský mnich a představitel zaalpské renesance a humanismu.

Citáty navigace

Yin.cz