Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Epikúros

Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme.

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností.

Smrt není pro nás ničím, neboť pokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme.

Komu nestačí málo, tomu nestačí nic.

Žádná slast není sama o sobě zlem, ale důsledky, které působí některé slasti, přinášejí s sebou zmatky mnohokrát větší, než jsou tyto slasti.

Chceš-li učinit lidi šťastnějšími, neobdarovávej je, nýbrž jim splň některé z jejich přání.

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.

Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají.

Bez důvěry není přátelství.

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.

V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.

Největším ziskem ze soběstačnosti je svoboda.

Epikúros (341 př. n. l. - 270 př. n. l.), také Epikurus ze Samu nebo Epikur byl významný řecký filosof, atomista a etik, zakladatel epikurejismu.

Citáty navigace

Yin.cz