Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Emil Krotkij

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší.

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka.

V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní.

Mezi manžely probíhaly boje místního významu.

Manželství je mírové soužití dvou nervových soustav.

Přemýšlel jen při chůzi, a chodil velmi málo.

Nechal se vyfotografovat před knihovnou a tvářil se přitom, jako by všechny ty knihy sám sepsal.

Malíř zobrazil mořské vlnobití tak věrně, že při pohledu na obraz se lidem dělalo špatně.

V galerii bylo tolik historických osobností na koních, že to vedlo k myšlence, že dějiny tvoří z poloviny koně.

Talent mu nikdo nebere - žádný nemá.

Vkradl se do literatury jako tisková chyba.

Dobrý citát je jako rozinka v koláči. Nelze však péci koláče ze samých rozinek.

Každá jeho komedie byla dramatem pro režiséra a tragédií pro diváky.

Nejsou jen mluvící papoušci. Jsou i píšící.

Všichni klasikové byli současníky, ne všichni současníci se však stanou klasiky.

Rádio nás sbližuje se vzdálenými zeměmi a znesvařuje se sousedy.

Emil Krotkij.

Citáty navigace
Chovatelským hitem je americký miniaturní kůň, jehož chov se v poslední době rozvíjí zejména v Severní Americe.

Yin.cz