Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Diogenés ze Synope

Láska k penězům je kořen všeho zla.

Žertů užívej tak střídmě jako soli.

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a také nejpošetilejší.

Nejsem nerozumný. Jen nemám týž rozum jako vy.

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme?

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.

Díogenés ze Sinópé (asi 413 př. n. l. (dle jiných zdrojů 399 př. n. l., nebo 400 př. n. l.), Sinópé (dnešní Sinop, Turecko) - asi 322 př. n. l., nebo 323 př. n. l. Korint) byl starořecký filosof, radikální zastánce kynismu, údajně žijící v sudu.

Citáty navigace

Yin.cz