Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Denis Diderot

Je lépe se opotřebovat než zrezivět.

Prvním krokem k filozofii jsou pochyby.

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.

Moudrý člověk spatřuje před sebou nekonečnou oblast možného. Hlupák považuje za možné jen to, co je.

Nevěřte nikomu, kdo se rozhodl zavést pořádek. Předpisovat to neznamená nikdy nic jiného než povýšit se na pána druhých a omezovat je.

Denis Diderot byl francouzský spisovatel a filozof tvořící v době osvícenectví. Zabýval se mnoha vědními obory - filosofií, estetikou, teologií, matematikou, fyzikou. Byl vedoucím skupiny francouzských vědců a filozofů, sdružených k sepsání Encyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel. Posláním Encyklopedie bylo shrnout veškeré dosavadní lidské vědění. Vyšla v 28 svazcích v letech 1751 až 1772.

Citáty navigace

Yin.cz