Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Claude-Adrien Helvétius

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi.

Člověk najde svou moudrost, jen když se setká s hloupostí jiných.

Ten, kdo se za všech možných okolností zapřísahá svou ctností, je pokrytec, anebo je to hlupák. Je proto mít se před ním napozoru.

Zamilovaní věří všemu, i tomu, že je láska přivede do ráje.

Cesta k despotizmu je lehká. Lid jen málokdy zpozoruje zlo, které mu chystá upevňující se tyranie.

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.

Není zločinu, který by nebyl pokládán za počestné jednání ve společnostech, jimž zločin prospívá.

Jestliže lidé, kteří bývají pod vládou svobodnou otevření, přímí, snaživí a laskaví, jsou pod vládou despotickou sprostí, prolhaní, podlí, bez ducha a bez odvahy, je tento rozdíl v jejich povaze výsledkem odlišné výchovy za té či oné vlády.

Claude-Adrien Helvétius (1715 - 1771) byl francouzský filozof, podílející se na tvorbě Encyklopedie.

Citáty navigace

Yin.cz