Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Christian Morgenstern

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti.

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti.

U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém.

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor.

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.

S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme. Každý člověk a každá krajina mohou za určitých okolností projít všemi fázemi, od té nejubožejší ošklivosti až po tu nejvznešenější krásu.

Je třeba celých věků lásky, abychom zvířatům splatili jejich služby.

Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

Většina lidí nemluví, jen cituje.

Je sotva větší zklamání, než přijít s opravdu velikou radostí v srdci ke lhostejnému člověku.

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.

Začít válku není nic jiného než rozetnout uzel místo toho, abychom ho rozmotali.

Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (6. května 1871 Mnichov - 31. března 1914 Merano) byl německý básník, novinář a překladatel. Je považován za zakladatele německé nonsensové poezie.

Citáty navigace

Yin.cz