Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Charles Louis Montesquieu

Šťastný národ, který má nudné dějiny.

Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme.

Peníze mají velkou cenu tehdy, když jimi pohrdáme.

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí?

Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl.

Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.

Francouzi o svých ženách téměř nemluví. Bojí se, aby o nich nemluvili před lidmi, kteří je znají lépe než oni.

Řečníci zpravidla to, co chybí na hloubce, nahrazují délkou.

Kdo se žene za duchaplností, dohoní hloupost.

Zákony jsou pavučiny, skrze něž velké mouchy proletí, kdežto malé se do nich zapletou.

Všichni neodvážní lidé rádi vyhrožují, neboť cítí, že by hrozby udělaly dojem na ně samé.

Lidé, kteří se rádi vzdělávají, nejsou nikdy nečinní.

Pakliže nás žena miluje, odpustí nám i naše nedostatky, pokud nás nemiluje, neodpustí nám ani naše přednosti.

Láska a přátelství jsou dvě různé věci, aspoň nevím, že by přátelství někoho přivedlo do blázince.

Člověk, který nemá vlastnosti generála ve třiceti letech, nebude je mít nikdy.

Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný - zdá se však, že ho zatím mnozí pokládají za rajskou blaženost.

Společnost je založena na vzájemné výhodě.

Charles Louis Montesquieu (1689 - 1755), byl francouzský filosof a spisovatel, kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby.

Citáty navigace

Yin.cz