Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Benedictus Baruch de Spinoza

Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale chápat.

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu.

Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti.

Útěchou nešťastných je mít spolutrpitele.

Ve svobodném státě si smí každý myslet, co chce, a vyjadřovat, co si myslí.

Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.

Člověk je svobodný, může-li postupovat otevřeně a nemusí užívat lstí.

Každý má tolik práva, kolik má moci.

Kdo umí jen napadat a pranýřovat jejich chyby, a neumí jejich ducha posílit, nýbrž pouze zlomit, je na obtíž sobě i ostatním.

Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita.

Nezlob se, nenaříkej a využij svého rozumu.

Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.

Benedictus Baruch de Spinoza (24. listopadu 1632, Amsterdam - 21. února 1677, Haag) byl nizozemský židovský filozof, který mj. kriticky rozvinul Descartovu nauku o substancích. Mezi současníky byl jeden z nejdůslednějších racionalistů a jeden z prvních kritických čtenářů Bible. V současnosti má význam hlavně jeho politická filosofie, ale také překonání kartézského dualismu těla a ducha.

Citáty navigace

Yin.cz