Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Baruch Spinoza

Útěchou nešťastných je mít spolutrpitele.

Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita.

Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.

Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.

Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl.

Nezlob se, nenaříkej a využij svého rozumu.

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu.

Ve svobodném státě si smí každý myslit, co chce, a vyjadřovat, co si myslí.

Každý má tolik práva, kolik má moci.

Baruch Spinoza (24. listopadu 1632 - 21. února 1677) byl nizozemský židovský filozof, který mj. kriticky rozvinul Descartovu nauku o substancích. Mezi současníky byl jeden z nejdůslednějších racionalistů a jeden z prvních kritických čtenářů Bible. V současnosti má význam především jeho politická filosofie, ale také překonání kartézského dualismu těla a ducha.

Citáty navigace

Yin.cz