Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Bahá'u'lláh

Podstatou víry je skromnost slov a přebytek skutků.

Ó člověče dvojího vidění! Zavři jedno oko a otevři druhé. Zavři jedno vůči světu a všemu, co je v něm, a otevři druhé před svatozáří krásy Milovaného.

Osvoboď se z pout tohoto světa a vyprosti svou duši z vězení sebe samého. Chop se své příležitosti, protože se ti víckrát nenaskytne.

Laskavý jazyk je magnet pro lidská srdce. Je to chléb ducha, dává slovům smysl, je pramenem moudrosti a pochopení.

Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty.

Neopusťte věčnou krásu pro krásu, která musí zemřít, a nevažte své náklonnosti na smrtelný svět prachu.

Zamysli se chvíli. Slyšel jsi někdy, že přítel a nepřítel přebývají v jediném srdci? Vyhosti tedy cizince, aby Přítel mohl vstoupit do Svého domova.

Účinek činů je vpravdě mocnější než účinek slov.

Zavřete oči před rozdíly rasy a přivítejte všechny světlem jednoty. Buďte pro lidstvo zdrojem útěchy a pomoci. Tato hrstka prachu, svět, je domov, nechť je pro vás domovem v jednotě. Odřekněte se pýchy, neboť ta je příčinou rozbrojů. Následujte jen to, co vyvolává harmonii.

Ó děti žádostivosti! Odložte šat marnivosti a zbavte se hávu pýchy!

V blahobytu nejásej, a když tě stihne ponížení, nermuť se, neboť obojí pomine a nebude více.

Bahá'u'lláh, vlastním jménem Mírzá Husajn 'Alí, (1817 - 1892) je zakladatel Bahá'í víry.

Citáty navigace

Yin.cz