Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Avicenna

Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.

Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.

Jednou rukou už pacient lékaři nezatleská.

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.

Logika je věda, jejíž užitek je placen v hotových.

Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele.

Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.

Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.

Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.

Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.

Avicenna neboli Ibn Síná (asi 980-1037) byl středověký perský učenec, filozof, politik, básník, přírodovědec a lékař.

Citáty navigace

Yin.cz