Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Auguste Rodin

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.

Práce je neustálé omlazování.

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy.

Když má člověk sto žen, jako by neměl ani jednu.

Co je krásné, liší se od toho, co je účelné, ať si o tom nevědomí myslí, co chtějí.

Krása není východiskem, ale konečným cílem.

Ten, kdo přidává zeleň jaru, červeň podzimu a purpur mladým rtům, vytváří ošklivost, protože lže.

Plocha a objem jsou zákony veškerého života a veškeré krásy.

Nemohu pochopit, že jsem ve dvaceti mohl opovrhovat ženami - a v sedmdesáti být jimi okouzlen.

Lidstvo nebude šťastné do té doby, dokud všichni lidé nebudou mít uměleckou duši, tj. dokud všichni nebudou mít radost ze své práce.

Auguste Rodin, celým jménem François-Auguste-René Rodin (12. listopadu 1840 - 17. listopadu 1917) byl jedním z největších sochařů 19. století, ústředním představitelem směru Beaux-arts. Vycházel ze studia antiky, gotiky, renesance a orientálního umění. Za základ své umělecké činnosti pokládal přírodu. Z ní vycházel a zůstával jí věrný až do smrti. Lidské tělo bylo pro něj nejvhodnějším prostředkem, kterým je možné vyjádřit každý duševní stav. Rodinem začíná éra moderního sochařství.

Citáty navigace

Yin.cz