Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Artur Schnitzler

Každá válka začne bezvýznamnou záminkou, pokračuje oprávněnými důvody a skončí nejlživější výmluvou.

Zdvořilost není, nabídneme-li chromému, že mu poneseme hůl.

Musíš mě brát takového jaký jsem, řekl tygr a chystal skočit. Také ty mě, řekl lovec, a zastřelil ho.

Pořádek je cosi umělého. Přirozený stav je chaos.

Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce.

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví.

Citáty navigace

Yin.cz