Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Aristotelés

Člověk je tvor společenský.

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší.

Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

Zkušenost, na rozdíl od vědění, ví, ale neví proč.

O všem se má pochybovat.

Zdraví je nejdůležitější kvalita těla.

Nic tak neničí lidské tělo, jako trvalá nečinnost.

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít.

Přítel všech - přítel nikoho.

Každý génius má v sobě trochu šílenství.

Energie je to, co vše uvádí do pohybu.

Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.

Citáty navigace

Yin.cz