Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - André-Pierre Dac

Omyl může být skutečný, nebo domnělý - podle toho, zda jeho autor má pravdu, nebo ne.

Nafoukaný hlupák je ten, kdo se pokládá za chytřejšího než ti, kteří jsou stejně hloupí jako on.

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé.

Láska znamená, že někomu působíme radost ze života tím, že uspokojujeme své vlastní přirozené pudy.

Citáty navigace

Yin.cz