Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Albert Schweitzer

Úcta k životu je nejvyšší instance.

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný.

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou.

Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé chtění a naděje jsou optimistické.

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude.

Humanita spočívá v tom, že žádný člověk není obětován pro nějaký cíl.

Nikdo nesmí zavírat oči a myslet si, že utrpení, od něhož se odvrátil, vlastně neexistuje.

Láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost.

Světový názor má vždy své historické důsledky.

Náboženství je víc než popření světa a života.

Být člověkem znamená být podroben moci strašného pána, jehož jméno je Bolest. Kdo zůstal ušetřen vlastního utrpení, nechť se cítí být povolán mírnit utrpení jiných.

Nacionalismus je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.

Albert Schweitzer (14. ledna 1875 - 4. září 1965) byl německý protestantský teolog, misionář, filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař, původem z Alsaska.

Citáty navigace

Yin.cz